Hướng dẫn nét chính nét phụ trong hình á

 

Đối với những hình xăm chuyên á những đường liner vô cùng quan trọng để có được một hình xăm đẹp và hoản hảo, bạn nên phân chia ra các nét chính, nét phụ trong hình xăm bạn sắp thực hiện.

Mời bạn tham khảo thêm video hướng dẫn dưới đây để biết cách phân biệt chính xác những nét chính nét phụ trong một hình xăm chuyên á.

   

 

Hoàng Thu Hương - Goldentattoovn 

Nguồn: Goldentattoo