LIÊN KẾT ĐÀO TẠO - CẤP BẰNG CHÍNH QUY
Tập huấn bằng phòng chống lây nhiễm qua đường máu và dịch sinh học

Tập huấn bằng phòng chống lây nhiễm qua đường máu và dịch sinh học

Theo nghị định 109 của chính phủ, 1/1/2018 các thanh tra liên nghành sẽ kiểm tra các cơ sở làm đẹp về kiến thức cũng như giấy chứng nhận đã tham gia biện pháp phòng chống lây nhiễm và giấy chứng nhận của Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội về các ngành nghề làm đẹp. Để giúp các cơ sở Spa...