Kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên năm 2020 sau những ngày nghỉ do đại dịch

 

Ngày 28/5 gần một tháng quay trở lại lớp học sau những ngày nghỉ lễ dài do đại dịch Covid-19 GoldenTattooVN tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cấp Chứng Chỉ Sơ Cấp Nghề cho các bạn học viên khóa học xăm hình nghệ thuật chuyên nghiệp đã hoàn thiện chương trình học.

Các bạn học viên có thời gian là một ngày để hoàn thành hai phần thi gồm Lý Thuyết và thực hành xăm trên bì giả. dưới đây là một số hình ảnh các bạn thí sinh nghiêm túc làm bài kiểm tra tốt nghiệp cuối kỳ.

 

Dạy xăm hình uy tin | Kỳ thi tốt nghiệp tháng 5

 

Dạy xăm hình uy tin | Kỳ thi tốt nghiệp tháng 5

 

Dạy xăm hình uy tin | Kỳ thi tốt nghiệp tháng 5

 

Dạy xăm hình uy tin | Kỳ thi tốt nghiệp tháng 5

 

Dạy xăm hình uy tin | Kỳ thi tốt nghiệp tháng 5

 

Dạy xăm hình uy tin | Kỳ thi tốt nghiệp tháng 5

 

Các bạn học viên có thời gian là một ngày để hoàn thành hai phần thi gồm Lý Thuyết và thực hành xăm trên bì giả. dưới đây là một số hình ảnh các bạn thí sinh nghiêm túc làm bài kiểm tra tốt nghiệp cuối kỳ.